Kurs Terapia Manualna i Igłoterapia Sucha (220h).

  I edycja, Warszawa (Polska).

Początek kursu: Maj 2021

Zjazd 1. Obręcz barkowa

Maj 2021

Rozumowanie kliniczne w terapii manualnej, fizjopatologia urazu tkankowego, fizjoterapeutyczne badanie kliniczne.

Neurofizjologia bólu: punkty spustowe, uwrażliwienie obwodowe i centralne. Mechanizmy działania terapii manualnej i igłoterapii suchej.

Biomechanika obręczy barkowej, patologia obręczy barkowej, badanie obręczy barkowej, anatomia palpacyjna.

Techniki stawowe

– Mobilizacje stawowe

– Techniki rozciągania torebki stawowej i więzadeł

Igłoterapia sucha (pod kontrolą USG) i terapia manualna (technika Jonesa, kompresja ischemiczna, masaż poprzeczny, stroke, techniki energii mięśniowej) punktów spustowych:

– M. naramienny

– M. nadgrzebieniowy

– M. podgrzebieniowy

– M. obły mniejszy

– M. obły większy

– M. najszerszy grzbietu

– M. podłopatkowy

– M. dwugłowy ramienia

– M. trójgłowy ramienia

Techniki powięziowe

Image module

Wykładowca: dr Ricardo Ortega Santiago

Tłumaczenie i asystowanie: Mateusz Kobylarz

Zjazd 2. Łokieć, nadgarstek, dłoń

Maj 2021

Biomechanika łokcia, nadgarstka i dłoni

Patologia łokcia, nadgarstka i dłoni

Badanie kliniczne łokcia, nadgarstka i dłoni

Anatomia palpacyjna

Techniki stawowe

– Mobilizacje stawowe

– Mobilizacje połączone z ruchem (wg Briana Mulligana)

– Manipulacje stawowe

Igłoterapia sucha i terapia manualna (technika Jonesa, kompresja ischemiczna, masaż poprzeczny, stroke, techniki energii mięśniowej) punktów spustowych:

– M. ramienno – promieniowy

– M. prostownik długi nadgarstka

– M. prostownik krótki nadgarstka

– M. prostownik palców

– M. prostownik łokciowy nadgarstka

– M. odwracacz

– M. nawrotny obły

– M. zginacz promieniowy nadgarstka

– M. dłoniowy długi

– M. zginacz powierzchowny i głęboki palców

– M. zginacz łokciowy nadgarstka

– Mięśnie kłębu kciuka

– Mięśnie dłoni

Wprowadzenie do układu nerwowego: podstawy neurofizjologiczne

Neuromobilizacje górnego kwadrantu ( anatomia palpacyjna struktur nerwowych, testy, techniki neuromobilizacji)

– Nerw nadłopatkowy

– Nerw pachowy

– Nerw mięśniowo – skórny

– Nerw pośrodkowy

– Nerw promieniowy

– Nerw łokciowy

Image module

Wykładowca: dr Ricardo Ortega Santiago

Tłumaczenie i asystowanie: Mateusz Kobylarz

Zjazd 3. Biodro, kolano

Lipiec 2021

Badanie i analiza ludzkiego ruchu

Diagnostyka biodra i kolana

Techniki stawowe: mobilizacje stawowe, manipulacja łąkotki, manipulacja stawu strzałkowo – piszczelowego bliższego i dalszego

Igłoterapia sucha i terapia manualna (technika Jonesa, kompresja ischemiczna, masaż poprzeczny, stroke, techniki energii mięśniowej) punktów spustowych:

– M. naprężacz powięzi szerokiej

– M. gruszkowaty

– M. prosty uda

– M. obszerny przyśrodkowy

– M. obszerny boczny

– M. dwugłowy uda

– M. półbłoniasty i półścięgnisty

– M. przywodziciele (wielki, długi, krótki, smukły)

– M. grzebieniowy

– M. brzuchate łydki

– M. płaszczkowaty

Image module

Wykładowca: dr María Palacios Ceña

Tłumaczenie i asystowanie: Mateusz Kobylarz

Zjazd 4. Staw skokowy, stopa

Lipiec 2021

Techniki stawowe: mobilizacja kości skokowej,  manipulacja kości skokowej, manipulacja kości śródstopia

Igłoterapia sucha i terapia manualna (technika Jonesa, kompresja ischemiczna, masaż poprzeczny, stroke, techniki energii mięśniowej) punktów spustowych:

– M. piszczelowy przedni

– M. prostownik palców

– M. prostownik palucha

– M. piszczelowy tylny

– M. zginacz palców

– M. zginacz palucha

– M. strzałkowy krótki i długi

– Mięśnie stopy

Neuromobilizacje dolnego kwadrantu ( anatomia palpacyjna struktur nerwowych, testy, techniki neuromobilizacji)

– Splot lędźwiowy

– Nerw płciowo – udowy

– Nerw skórny uda boczny

– Nerw biodrowo – podbrzuszny

– Nerw biodrowo – pachwinowy

– Nerw udowy

– Nerw zasłonowy

– Splot krzyżowy

– Nerw kulszowy

– Nerw piszczelowy

– Nerw strzałkowy wspólny

– Nerw strzałkowy powierzchowny

– Nerw strzałkowy głęboki

– Nerw łydkowy

Image module

Wykładowca: dr María Palacios Ceña

Tłumaczenie i asystowanie: Mateusz Kobylarz

Zjazd 5. Odcinek lędźwiowy, miednica I

Wrzesień 2021

Definicja i aktualna wiedza dotycząca bólu odcinka lędźwiowego i miednicy.

Badanie bólu, kontroli motorycznej y stabilności funkcjonalnej kręgosłupa lędźwiowego i miednica.

Analiza posturalna

Analiza ruchu

Badanie mechanowrażliwości mięśniowo – szkieletowej na poziomie stawowym, mięśniowo – powięziowym i nerwowym

Terapia manualna odcinka lędźwiowego i miednicy:

– Podstawy i kryteria zastosowania technik w oparciu o dostępne dowody naukowe i doświadczenie kliniczne.

– Mobilizacje stawowe

– Manipulacje stawowe

– Neuromobilizacje

– Techniki tkanek miękkich

Image module

Wykładowca: dr Gustavo Plaza Manzano

Tłumaczenie i asystowanie: Mateusz Kobylarz

Zjazd 6. Odcinek lędźwiowy, miednica II

Wrzesień 2021

Techniki energii mięśniowej

Igłoterapia sucha i terapia manualna (technika Jonesa, kompresja ischemiczna, masaż poprzeczny, stroke, techniki energii mięśniowej) punktów spustowych:

– M. pośladkowy średni

– M. pośladkowy mały

– M. pośladkowy wielki

– M. czworoboczny lędźwi

– M. biodrowo – lędźwiowy

– M. prosty brzucha

– M. skośny zewnętrzny brzucha

Techniki powięziowe

Image module

Wykładowca: dr Gustavo Plaza Manzano

Tłumaczenie i asystowanie: Mateusz Kobylarz

Zjazd 7. Odcinek szyjny

Listopad 2021

Patologia odcinka szyjnego ( rodzaje bólów głowy, zawroty głowy)

Anatomia, biomechanika i badanie kliniczne

Techniki stawowe: manipulacje krótkodźwigniowe środkowego i dolnego odcinka szyjnego (manipulacja do rotacji, manipulacja do zgięcia bocznego), mobilizacje stawowe górnego odcinka szyjnego (C0-C1-C2), manipulacje krótkodźwigniowe górnego odcinka szyjnego (C0-C1, C1-C2)

Neuromobilizacje górnego odcinka szyjnego ( anatomia palpacyjna struktur nerwowych, testy, techniki neuromobilizacji)

– Neuralgia Arnolda

Igłoterapia sucha i terapia manualna (technika Jonesa, kompresja ischemiczna, masaż poprzeczny, stroke, techniki energii mięśniowej) punktów spustowych:

– M. czworoboczny (część zstępująca)

– M. dźwigacz łopatki

– M. płatowaty szyi i głowy

– M. wielodzielne

– M. pochyłe

– M. mostkowo – obojczykowo – sutkowy

– M. półkolcowy głowy

– M. najdłuższy głowy

– M. podpotyliczne

Techniki powięziowe

Image module

Wykładowca: dr César Fernández de las Peñas

Tłumaczenie i asystowanie: Mateusz Kobylarz

Zjazd 8. Stawy skroniowo – żuchwowe

Listopad 2021

Anatomia, biomechanika i badanie kliniczne

Patologia stawów skroniowo – żuchwowych (dysfunkcje czaszkowo – żuchwowe, dysfunkcje okluzyjne, dysfunkcja krążka)

Techniki stawowe: mobilizacje stawu skroniowo – żuchwowego, techniki repozycji krążka

Igłoterapia sucha i terapia manualna (technika Jonesa, kompresja ischemiczna, masaż poprzeczny, stroke, techniki energii mięśniowej) punktów spustowych:

– M. skroniowy

– M. żwacz

– M. skrzydłowaty przyśrodkowy

– M. skrzydłowaty boczny

– M. dwubrzuścowy

Image module

Wykładowca: dr César Fernández de las Peñas

Tłumaczenie i asystowanie: Mateusz Kobylarz

Zjazd 9. Odcinek piersiowy

Styczeń 2022

Biomechanika

Autonomiczny układ nerwowy ( pnie współczulne szyjne, piersiowe, lędźwiowe i krzyżowe)

Badanie kliniczne

Techniki stawowe: mobilizacje stawowe, manipulacje odcinka piersiowego, manipulacje żeber, manipulacja przejścia piersiowo – lędźwiowego, manipulacja przejścia piersiowo – szyjnego

Terapia manualna przepony i reedukacja oddechu

Igłoterapia sucha i terapia manualna (technika Jonesa, kompresja ischemiczna, masaż poprzeczny, stroke, techniki energii mięśniowej) punktów spustowych:

– M. biodrowo – żebrowy

– M. wielodzielne

– M. podłopatkowy

– M. piersiowy większy

– M. piersiowy mniejszy

– M. zębaty przedni

– M. zębaty tylny górny

– M. zębaty tylny dolny

– M. czworoboczny (środkowa i wstępująca część)

– M. równoległoboczny

Techniki powięziowe

Image module

Wykładowca: dr José Luís Arias Buría

Tłumaczenie i asystowanie: Mateusz Kobylarz

Zjazd 10. Trzewia i ultrasonografia (USG)

Styczeń 2022

Podstawy terapii wisceralnej: wskazania i przeciwwskazania technik wisceralnych, bóle rzutowane pochodzenia trzewnego, topografia narządów wewnętrznych

Mobilizacja żołądka

Mobilizacja jelit, jelita ślepego, okrężnicy, esicy

Mobilizacja układu moczowo – płciowego

Mobilizacja wątroby

Ultrasonografia (USG) mięśniowo – szkieletowa

Ćwiczenia terapeutyczne pod kontrolą USG

Image module

Wykładowca: dr José Luís Arias Buría

Tłumaczenie i asystowanie: Mateusz Kobylarz

Egzamin teorytyczny i praktyczny

Przypadek kliniczny

Masz jakieś pytania?

Skorzystaj z poniższego formularza, aby uzyskać szybki kontakt!

Klikając “Wyślij wiadomość” akceptujesz regulamin strony atmis.pl