Organizujemy kursy dotyczące diagnostyki i terapii pacjentów w ramach Akademii Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej

Nadchodzące szkolenia i kursy

Elektroliza Przezskórna. Czym jest?

Czym jest Elektroliza Przezskórna?

Technika polegająca na zastosowaniu przezskórnym prądu galwanicznego, przy pomocy igły, w celu stymulacji wewnątrztkankowej

Prąd galwaniczny powoduje produkcję wodorotlenku sodu (NaOH). Wodorotlenek sodu powoduje reakcję chemiczną powodującą uszkodzenie zwyrodniałej tkanki i wywołanie kontrolowanego stanu zapalnego, w celu regeneracji tkanki.

Elektroliza Przezskórna jest narzędziem, dzięki któremu możemy dostarczyć bodziec biologiczny do tkanki miękkiej. Prawie każdą terapię tkanki miękkiej musi zawierać element biologiczny i biomechaniczny. Elektroliza Przezskórna reaktywuje pierwszą fazę procesu leczenia/regeneracji. Elektroliza Przezskórna niszczy zwyrodniałą tkankę, powoduje stan zapalny potrzebny w procesie regeneracji tkanki i nie uszkadza zdrowej tkanki (opór elektryczny zdrowej tkanki wynosi -70mV, opór zwyrodniałej tkanki -30mv).

Po zabiegu Elektrolizy Przezskórnej, obszar poddany terapii może być tkliwy/obolały (nie zawsze), te objawy powinny ustąpić na drugi dzień. Nigdy nie stosujemy okładów z lodu po zabiegu Elektrolizy Przezskórnej.

Jeśli mamy już zdiagnozowaną patologię, należy obliczyć dawkę, którą trzeba dostarczyć do tkanki. Należy zaznaczyć, że w tych przypadkach mówimy o Elektrolizie Przezskórnej bez użycia ultrasonografu (nie jest niezbędny, ale jest bardzo zalecany). Ultrasonograf będzie oczywiście pozwalał obserwować czy doszło do poprawnej elektrolizy, pozwala na lepszą precyzję techniki i ocenę efektów.

Po wprowadzenia adekwatnych parametrów, dostosowanych do danej patologii, podłączmy wybrany przez nas prąd (galwaniczny lub microcurrent – mA lub μA).

Technika może być trochę bolesna w zależności od aparatu jaki zastosowaliśmy i wrażliwości pacjenta. Podczas zabiegu Elektrolizy Przezskórnej możemy minimalnie zmieniać nachylenie/kąt wprowadzonej igły, żeby dotrzeć do różnych obszarów objętych tendinopatią.

W przypadku tendinopatii, aby nasza terapia była skuteczna, musimy zawsze łączyć wspomniane wyżej elementy:

  • Biologiczny – Elektroliza Przezskórna
  • Biomechaniczny – Ćwiczenia ekscentryczne

Wskazania do zabiegu Elektrolizy Przezskórnej

Przewlekłe tendinopatie, takich obszarów jak: ścięgno nadgrzebieniowego, nadkłykieć boczny, Achilles, rozcięgno podeszwowe, enteza na kości piętowej, więzadło rzepki, przyczep przywodzicieli, mięśni kulszowo – goleniowych.

Chcesz więcej wiedzy teoretycznej i praktycznej? Zapraszamy na szkolenie Elektrolizy Przezskórnej EPE z dr Jose Luis Arias Buria, autorem jednych z pierwszych badań naukowych z zakresu Neuromodulacji Przezskórnej PENS i Elektrolizy Przezskórnej: https://atmis.pl/kursy/kurs-elektroliza-przezskorna-epe/

Podczas szkolenia Elektrolizy Przezskórnej EPE używamy aparatów APSe4 do przezskórnej neuromodulacji i elektrolizy firmy Agupunt: https://atmis.pl//sklep/aparat-aps-e4-do-neuromodulacji-i-elektrolizy-przezskornej/

Definitywne rozwiązanie w fizjoterapii inwazyjnej!

Autor opracowania: dr Jose Luis Arias Buria

Akademia Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej – ATMIS

Leave a comment