Organizujemy kursy dotyczące diagnostyki i terapii pacjentów w ramach Akademii Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej

Nadchodzące szkolenia i kursy

Ekspert Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej

Ekspert Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej

Prowadzący:

Informacje o szkoleniu

Ekspert Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej

Czas trwania: 220h

Cena: 13500 PLN

Dyplom: 300€

Kto może uczestniczyć w kursie:

Fizjoterapeuci, studenci fizjoterapii, lekarze, studenci medycyny, osteopaci

O kursie

220 godzin kursu, podczas których nauczysz się poprawnego i bezpiecznego wykorzystywania technik fizjoterapii manualnej……………

Kurs Ekspert Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej Inwazyjnej ………………………………

Ukończenie kursu potwierdzone zdanym pozytywnie egzaminem oraz prezentacją przypadku klinicznego umożliwia uzyskanie dyplomu Eksperta Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej.

* Kurs podyplomowy autoryzowany przez Katedrę Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej Uniwersytetu Rey Juan Carlos w Madrycie

Szczegółowy program kursu

Obręcz barkowa

Rozumowanie kliniczne w terapii manualnej, fizjopatologia urazu tkankowego, fizjoterapeutyczne badanie kliniczne.
Neurofizjologia bólu: punkty spustowe, uwrażliwienie obwodowe i centralne. Mechanizmy działania terapii manualnej i igłoterapii suchej.
Biomechanika obręczy barkowej, patologia obręczy barkowej, badanie obręczy barkowej, anatomia palpacyjna.
Techniki stawowe

 • Mobilizacje stawowe
 • Techniki rozciągania torebki stawowej i więzadeł

Techniki powięziowe

Igłoterapia sucha (pod kontrolą USG) i terapia manualna (technika Jonesa, kompresja ischemiczna, masaż poprzeczny, stroke, techniki energii mięśniowej) punktów spustowych

 • Mięsień naramienny
 • Mięsień nadgrzebieniowy
 • Mięsień podgrzebieniowy
 • Mięsień obły mniejszy
 • Mięsień obły większy
 • Mięsień najszerszy grzbietu
 • Mięsień podłopatkowy
 • Mięsień dwugłowy ramienia
 • Mięsień trójgłowy ramienia

Łokieć, nadgarstek, dłoń

Biomechanika łokcia, nadgarstka i dłoni
Patologia łokcia, nadgarstka i dłoni
Badanie kliniczne łokcia, nadgarstka i dłoni
Anatomia palpacyjna
Techniki stawowe

 • Mobilizacje stawowe
 • Mobilizacje połączone z ruchem (wg Briana Mulligana)
 • Manipulacje stawowe

Igłoterapia sucha i terapia manualna (technika Jonesa, kompresja ischemiczna, masaż poprzeczny, stroke, techniki energii mięśniowej) punktów spustowych:

 • Mięsień ramienno – promieniowy
 • Mięsień prostownik długi nadgarstka
 • Mięsień prostownik krótki nadgarstka
 • Mięsień prostownik palców
 • Mięsień prostownik łokciowy nadgarstka
 • Mięsień M. odwracacz
 • Mięsień nawrotny obły
 • Mięsień zginacz promieniowy nadgarstka
 • Mięsień dłoniowy długi
 • Mięsień zginacz powierzchowny i głęboki palców
 • Mięsień zginacz łokciowy nadgarstka
 • Mięśnie kłębu kciuka
 • Mięśnie dłoni

Wprowadzenie do układu nerwowego:

 • podstawy neurofizjologiczne

Neuromobilizacje górnego kwadrantu (anatomia palpacyjna struktur nerwowych, testy, techniki neuromobilizacji)

 • Nerw nadłopatkowy
 • Nerw pachowy
 • Nerw mięśniowo – skórny
 • Nerw pośrodkowy
 • Nerw promieniowy
 • Nerw łokciowy

Biodro kolano

Badanie i analiza ludzkiego ruchu
Diagnostyka biodra i kolana

Techniki stawowe

 • mobilizacje stawowe
 • manipulacja łąkotki
 • manipulacja stawu strzałkowo – piszczelowego bliższego i dalszego

Igłoterapia sucha i terapia manualna (technika Jonesa, kompresja ischemiczna, masaż poprzeczny, stroke, techniki energii mięśniowej) punktów spustowych:

 • Mięsień naprężacz powięzi szerokiej
 • Mięsień gruszkowaty
 • Mięsień prosty uda
 • Mięsień obszerny przyśrodkowy
 • Mięsień obszerny boczny
 • Mięsień dwugłowy uda
 • Mięsień półbłoniasty i półścięgnisty
 • Mięsień przywodziciele (wielki, długi, krótki, smukły)
 • Mięsień grzebieniowy
 • Mięsień brzuchate łydki
 • Mięsień płaszczkowaty

Staw skokowy, stopa

Techniki stawowe:

 • mobilizacja kości skokowej
 • manipulacja kości skokowej
 • manipulacja kości śródstopia

Igłoterapia sucha i terapia manualna (technika Jonesa, kompresja ischemiczna, masaż poprzeczny, stroke, techniki energii mięśniowej) punktów spustowych:

 • Mięsień piszczelowy przedni
 • Mięsień prostownik palców
 • Mięsień piszczelowy tylny
 • Mięsień zginacz palców
 • Mięsień zginacz palucha
 • Mięsień strzałkowy krótki i długi
 • Mięśnie stopy

Neuromobilizacje dolnego kwadrantu (anatomia palpacyjna struktur nerwowych, testy, techniki neuromobilizacji)

 • Splot lędźwiowy
 • Nerw płciowo – udowy
 • Nerw skórny uda boczny
 • Nerw biodrowo – podbrzuszny
 • Nerw biodrowo – pachwinowy
 • Nerw udowy
 • Nerw zasłonowy
 • Splot krzyżowy
 • Nerw kulszowy
 • Nerw piszczelowy
 • Nerw strzałkowy wspólny
 • Nerw strzałkowy powierzchowny
 • Nerw strzałkowy głęboki
 • Nerw łydkowy

Odcinek lędźwiowy, miednica I

Definicja i aktualna wiedza dotycząca bólu odcinka lędźwiowego i miednicy.
Badanie bólu, kontroli motorycznej y stabilności funkcjonalnej kręgosłupa lędźwiowego i miednica.
Analiza posturalna
Analiza ruchu
Badanie mechanowrażliwości mięśniowo – szkieletowej na poziomie stawowym, mięśniowo – powięziowym i nerwowym

Terapia manualna odcinka lędźwiowego i miednicy:

 • Podstawy i kryteria zastosowania technik w oparciu o dostępne dowody naukowe i doświadczenie kliniczne
 • Mobilizacje stawowe
 • Manipulacje stawowe
 • Neuromobilizacje
 • Techniki tkanek miękkich

Odcinek lędźwiowy, miednica II

Techniki energii mięśniowej

Igłoterapia sucha i terapia manualna (technika Jonesa, kompresja ischemiczna, masaż poprzeczny, stroke, techniki energii mięśniowej) punktów spustowych:

 • Mięsień pośladkowy średni
 • Mięsień pośladkowy mały
 • Mięsień pośladkowy wielki
 • Mięsień czworoboczny lędźwi
 • Mięsień biodrowo – lędźwiowy
 • Mięsień prosty brzucha
 • Mięsień skośny zewnętrzny brzucha

Techniki powięziowe

Odcinek szyjny

Patologia odcinka szyjnego (rodzaje bólów głowy, zawroty głowy).

Anatomia, biomechanika i badanie kliniczne.

Techniki stawowe: manipulacje krótkodźwigniowe środkowego i dolnego odcinka szyjnego (manipulacja do rotacji, manipulacja do zgięcia bocznego), mobilizacje stawowe górnego odcinka szyjnego (C0-C1-C2), manipulacje krótkodźwigniowe górnego odcinka szyjnego (C0-C1, C1-C2).

Neuromobilizacje górnego odcinka szyjnego (anatomia palpacyjna struktur nerwowych, testy, techniki neuromobilizacji)

 • Neuralgia Arnolda

Igłoterapia sucha i terapia manualna (technika Jonesa, kompresja ischemiczna, masaż poprzeczny, stroke, techniki energii mięśniowej) punktów spustowych:

 • Mięsień czworoboczny (część zstępująca)
 • Mięsień dźwigacz łopatki
 • Mięsień płatowaty szyi i głowy
 • Mięsień wielodzielne
 • Mięsień pochyłe
 • Mięsień mostkowo – obojczykowo – sutkowy
 • Mięsień półkolcowy głowy
 • Mięsień najdłuższy głowy
 • Mięsień podpotyliczne

Techniki powięziowe

Stawy skroniowo – żuchwowe

Anatomia, biomechanika i badanie kliniczne

Patologia stawów skroniowo – żuchwowych (dysfunkcje czaszkowo – żuchwowe, dysfunkcje okluzyjne, dysfunkcja krążka)

Techniki stawowe: mobilizacje stawu skroniowo – żuchwowego, techniki repozycji krążka

Igłoterapia sucha i terapia manualna (technika Jonesa, kompresja ischemiczna, masaż poprzeczny, stroke, techniki energii mięśniowej) punktów spustowych:

 • Mięsień skroniowy
 • Mięsień żwacz
 • Mięsień skrzydłowaty przyśrodkowy
 • Mięsień skrzydłowaty boczny
 • Mięsień dwubrzuścowy

Odcinek piersiowy

Biomechanika

Autonomiczny układ nerwowy ( pnie współczulne szyjne, piersiowe, lędźwiowe i krzyżowe)

Badanie kliniczne

Techniki stawowe: mobilizacje stawowe, manipulacje odcinka piersiowego, manipulacje żeber, manipulacja przejścia piersiowo – lędźwiowego, manipulacja przejścia piersiowo – szyjnego

Terapia manualna przepony i reedukacja oddechu

Igłoterapia sucha i terapia manualna (technika Jonesa, kompresja ischemiczna, masaż poprzeczny, stroke, techniki energii mięśniowej) punktów spustowych:

 • Mięsień biodrowo – żebrowy
 • Mięsień wielodzielne
 • Mięsień podłopatkowy
 • Mięsień piersiowy większy
 • Mięsień piersiowy mniejszy
 • Mięsień zębaty przedni
 • Mięsień zębaty tylny górny
 • Mięsień zębaty tylny dolny
 • Mięsień czworoboczny (środkowa i wstępująca część)
 • Mięsień równoległoboczny

Techniki powięziowe

Trzewia i ultrasonografia (USG)

Podstawy terapii wisceralnej: wskazania i przeciwwskazania technik wisceralnych, bóle rzutowane pochodzenia trzewnego, topografia narządów wewnętrznych

Mobilizacja żołądka

Mobilizacja jelit, jelita ślepego, okrężnicy, esicy

Mobilizacja układu moczowo – płciowego

Mobilizacja wątroby

Ultrasonografia (USG) mięśniowo – szkieletowa

Ćwiczenia terapeutyczne pod kontrolą USG

Kadra

Doktor Fizjoterapii

Doktor Fizjoterapii

Doktor Fizjoterapii

mgr Fizjoterapii

Założyciel Akademii Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej – ATMIS

mgr Fizjoterapii

Dlaczego Ekspert Fizjoterapii Manualnej i Igłoterapii suchej?

Na naszych kursach mieliśmy okazję gościć m in. fizjoterapeutów Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej, Legii Warszawa, Lecha Poznań, kadry Olimpijskiej Lekkiej Atletyki, kadry Piłki Siatkowej. W sumie prawie 1000 przeszkolonych fizjoterapeutów!

Szkolenie autoryzowane międzynarodowym certyfikatem przez Katedrę Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej Uniwersytetu Rey Juan Carlos w Madrycie. 2 dni intensywnej praktyki. 20% kursu to teoria, 80% praktyka.

Ból mięśniowo-powięziowy jest syn­dro­mem koja­rzo­nym z mię­śniowo-powię­zio­wymi punk­tami spu­sto­wymi (MPPS). Mięsień z MPPS to mię­sień sfa­ty­go­wany, bolący i ogra­ni­cza­jący fizjologiczny ruch. Etiologia MPPS nie jest do końca jasna. Obok klasycznych form leczenia MPPS (stre­ching, terapia manualna etc.) obserwujemy w ostatnich latach rosnącą popularność Igłoterapii Suchej/Suchego Igłowania

Wprowadź swoją praktykę na wyższy poziom!

Dyplom autoryzowany przez Katedrę Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej – Uniwersytet Króla Juana Carlosa w Madrycie

 • Duża dawka anatomii palpacyjnej i rozumowania klinicznego
 • Dostęp do unikalnej bazy filmów instruktażowych w Strefie Studenta ATMIS
 • Skrypty z technikami przedstawianymi na kursie

Masz pytania dotyczące warsztatów? Porozmawiajmy!

Zapisz się!

  Chcę dowiedzieć się więcej o:


  Administratorem Twoich danych osobowych jest: ATMIS SUPPLIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Stary Nart 58, kod pocztowy 37-430, wpisana do Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001088437, NIP 6020148246, REGON 527793633

  FAQ

  Jak zapisać się na kurs?

  Lista wszystkich aktualnych szkoleń w Akademii Atmis jest dostępna w zakładce Szkolenia. Wybierz to, które Cię interesuje, sprawdź zakres szkolenia, cenę, termin oraz lokalizację. Jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij formularz i  “Wyślij zgłoszenie”. Jeśli masz dodatkowe pytania, zadzwoń +48-881-755-481.

  Dlaczego wybrać szkolenia z igłoterapii w ATMIS

  Prawdopodobnie mamy najlepsza kadrę szkoleniową w Polsce. Nasi szkoleniowcy pracują na Madryckich uniwersytetach i prowadzą samodzielne praktyki fizjoterapeutyczne. To dlatego w naszych szkoleniach kładziony jest ogromny nacisk na popartą wiedzą praktykę.

  Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu w Atmis?

  Tak, każdy z kursantów otrzymuje certyfikat ukończenia kursu organizowanego przez Akademię Atmis.

  Czy otrzymam fakturę za wykupiony kurs?

  Oczywiście, proszę przesłać na naszego firmowego maila dane do faktury, a my wystawimy niezbędne dokumenty.

  Jak mogę zapłacić za szkolenie organizowane przez Atmis?

  Po potwierdzeniu zapisu na szkolenie otrzymasz od nas wszystkie informacje odnośnie danych firmowych takie jak numer konta oraz nasze dane firmowe. W tytule przelewu najlepiej wpisać imię i nazwisko kursanta oraz miejsce i termin szkolenia. Ułatwi nam to identyfikację płatnika i przyspieszy przesłanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na kurs.

  Members

  Lorem Ipsn gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auci elit consequat ipsutis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. Sed non mauris vitae erat consequat auctor eu in elit.

  Total number of students in course: