Organizujemy kursy dotyczące diagnostyki i terapii pacjentów w ramach Akademia Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej

Nadchodzące szkolenia i kursy

a

Aktualności

  /  Aktualności

Czym jest Elektroliza Przezskórna?“Technika polegająca na zastosowaniu przezskórnym prądu galwanicznego, przy pomocy igły, w celu stymulacji wewnątrztkankowej”Prąd galwaniczny powoduje produkcję wodorotlenku sodu (NaOH). Wodorotlenek sodu powoduje reakcję chemiczną powodującą uszkodzenie zwyrodniałej tkanki i wywołanie kontrolowanego stanu zapalnego, w celu regeneracji tkanki.Elektroliza Przezskórna jest narzędziem, dzięki któremu możemy dostarczyć bodziec biologiczny do tkanki miękkiej. Prawie każdą terapię tkanki miękkiej musi zawierać element biologiczny

Neuromodulacja Przezskórna PENS : skuteczność w dysfunkcjach bólowych układu mięśniowo-szkieletowego - zarys metody i przegląd badań (II).W 2020 roku zespół Plaza-Manzano et al, przeprowadził systematyczny przegląd badań dotyczący skuteczności Percutaneous Electrical Nerve Stimulation (PENS) - Neuromodulacja Przezskórna w dysfunkcjach bólowych układu mięśniowo-szkieletowego. Był to pierwszy przegląd, który uwzględniał samą metodę PENS, bez uwzględnienia elektroakupunktury. Większość przeanalizowanych badań

Przezskórna Neuromodulacja PENS (Percutaneous Electrical Nerve Stimulation) - zarys metody i przegląd badań (I).Stosowanie prądu elektrycznego w terapii bólu mięśniowo-szkieletowego znane jest w fizjoterapii od wielu lat. W 1967 roku Wall i Sweet opublikowali badanie w czasopiśmie Science zatytułowane “Temporary Abolition of Pain in Men”, przedstawiające wyniki leczenia różnych dolegliwości bólowych za pomocą prądu u 8

Punkty spustowe. W poszukiwaniu złotego standardu. Jednym z najczęstszych argumentów mających na celu obalić istnienie punktów spustowych jest brak testu gold standard. Czyli testu mającego w obiektywny sposób zidentyfikować mięśniowo - powięziowy punkt spustowy. Najczęstszym sposobem badania punktów spustowych jest badanie manualne,palpacyjne.Oprócz publikacji pokazujących akceptowalną rzetelność badania palpacji punktów spustowych (Gerwin et al. 1997, Sciotti et al.

Wśród osób wykonujących igłoterapię suchą głęboką, możemy się spotkać z dwoma różnymi sposobami nakłuwania mięśni. Jeden z nich polega na wprowadzeniu igły do mięśnia i pozostawieniu jej (czasami pozostawienie igły jest poprzedzone rotacją - jak w przypadku akupunktury, z tymże kierunek rotacji, w przypadku igłoterapii, wydaje się nie mieć większego znaczenia).

Manipulować (igłą) czy nie manipulować ? Wprowadzać igłę i zostawiać czy "napieprzać"?Badacze z Turcji postanowili porównać dwie różne techniki igłowania. Pierwszą nazwali deep dry needling (DDN) i polegała na wprowadzaniu igły do punktu spustowego, tj. do napiętego pasma mięśnia szkieletowego i pokręcanie nią raz na kilka minut przez około 20 minut. Za kryterium poprawnego wprowadzenia igły

Przypadek kliniczny: czaszkogardlak objawiający się jako ból głowy pochodzenia szyjnego z towarzyszącym bólem odcinka szyjnego (Mourad, 2019) Czaszkogardlak jest łagodnym guzem nowotoworowym o wewnątrzczaszkowej lokalizacji. Częstotliwość występowania to 0,5 - 2 przypadków na milion osób rocznie. Objawy układu wzrokowego i hormonalnego to typowe manifestacje kliniczne u dorosłych pacjentów z czaszkogardlakiem. Rezultatem tych zaburzeń może być wzrost ciśnienia

Igłoterapia sucha w terapii neuralgii potylicznej – przypadek kliniczny   Wśród wytycznych International Headache Society (IHS) dotyczących neuralgii potylicznej można znaleźć m in. następujące objawy: ostry, napadowy ból w okolicy potylicznej z towarzyszącym napięciem i zaburzeniami czuciowymi.   Dotychczasowe badania naukowe wskazują na zaburzenia nerwu potylicznego większego w 90% przypadków i nerwu potylicznego mniejszego w 10% przypadków. Szacuje się, że

Ból między łopatkami? Sprawdź mięśnie pochyłe!  Ból między łopatkami,ból odcinka piersiowego, to bardzo częsty objaw pacjentów fizjoterapeuty. Mogą pojawiać się w różnych okolicznościach, pozycjach i może być jednostronny lub obustronny. Briggs et al. szacuje częstotliwość występowania bólu odcinka piersiowego na 19,5%. Pojawia się rzadziej niż ból odcinka szyjnego czy lędźwiowego. To sprawia, że jest mniej "cool" i

  Jak prawidłowo igłować mięsień skrzydłowy boczny ? MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY BOCZNY, ANATOMIA, KLINIKA, IGŁOTERAPIA SUCHADokładna anatomia mięśnia skrzydłowego bocznego podlega licznym kontrowersjom. Większość przeprowadzonych badań sugeruje, że mięsień skrzydłowy boczny składa się tak naprawdę z dwóch mięśni, mięsień skrzydłowy boczny górny (MSBG) oraz mięsień skrzydłowy boczny dolny (MSBD).Przyczep początkowy MSBG znajduje się na podskroniowej powierzchni skrzydła większego