Organizujemy kursy dotyczące diagnostyki i terapii pacjentów w ramach Akademii Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej

Nadchodzące szkolenia i kursy

a

Aktualności

  /  Aktualności

Suche igłowanie, znane również jako igłoterapia sucha lub z angielskiego Dry Needling, to nowoczesna i skuteczna technika terapeutyczna, która ma na celu zmniejszenie bólu, złagodzenie napięcia mięśniowego oraz poprawę funkcji tkanek miękkich. Mimo podobieństwa w nazwie, suche igłowanie różni się od akupunktury i stanowi samodzielną formę terapii stosowaną przez fizjoterapeutów i specjalistów w dziedzinie rehabilitacji. W

Przezskórna elektroliza jest techniką polegającą na zastosowaniu prądu galwanicznego w połączeniu z igłą akupunkturową/do suchego igłowania. W opublikowanych dotychczas badaniach naukowych, stwierdzono że elektroliza przezskórna powoduje reakcję zapalną tkanki poddawanej zabiegowi, oraz podwyższenie pH tkanki (na bardziej zasadowe), co mogłoby prowadzić do hydrolizy tkanki bliznowatej. Według różnych teorii, jednym z potencjalnych mechanizmów działania tej metody może

Dzisiaj chcę wam przedstawić bardzo interesujące badanie opublikowane przez naszych wykładowców z Uniwersytetu w Madrycie i Akademii ATMIS. Artykuł dotyczy skuteczności Neuromodulacji Przezskórnej PENS w leczeniu zespołu cieśni nadgarstka w porównaniu z leczeniem operacyjnym. W badaniu uczestniczyło 70 osób z diagnozą zespołu cieśni nadgarstka zgodnie z kryteriami American Association of Electrodiagnosis i czasem trwania objawów co

Czym jest Elektroliza Przezskórna? “Technika polegająca na zastosowaniu przezskórnym prądu galwanicznego, przy pomocy igły, w celu stymulacji wewnątrztkankowej” Prąd galwaniczny powoduje produkcję wodorotlenku sodu (NaOH). Wodorotlenek sodu powoduje reakcję chemiczną powodującą uszkodzenie zwyrodniałej tkanki i wywołanie kontrolowanego stanu zapalnego, w celu regeneracji tkanki. Elektroliza Przezskórna jest narzędziem, dzięki któremu możemy dostarczyć bodziec biologiczny do tkanki miękkiej. Prawie każdą terapię tkanki miękkiej musi zawierać element biologiczny

Neuromodulacja Przezskórna PENS : skuteczność w dysfunkcjach bólowych układu mięśniowo-szkieletowego - zarys metody i przegląd badań (II). W 2020 roku zespół Plaza-Manzano et al, przeprowadził systematyczny przegląd badań dotyczący skuteczności Percutaneous Electrical Nerve Stimulation (PENS) - Neuromodulacja Przezskórna w dysfunkcjach bólowych układu mięśniowo-szkieletowego. Był to pierwszy przegląd, który uwzględniał samą metodę PENS, bez uwzględnienia elektroakupunktury.  Większość przeanalizowanych badań

Przezskórna Neuromodulacja PENS (Percutaneous Electrical Nerve Stimulation) - zarys metody i przegląd badań (I). Stosowanie prądu elektrycznego w terapii bólu mięśniowo-szkieletowego znane jest w fizjoterapii od wielu lat. W 1967 roku Wall i Sweet opublikowali badanie w czasopiśmie Science zatytułowane “Temporary Abolition of Pain in Men”, przedstawiające wyniki leczenia różnych dolegliwości bólowych za pomocą prądu u 8

Punkty spustowe. W poszukiwaniu złotego standardu.  Jednym z najczęstszych argumentów mających na celu obalić istnienie punktów spustowych jest brak testu gold standard. Czyli testu mającego w obiektywny sposób zidentyfikować mięśniowo - powięziowy punkt spustowy. Najczęstszym sposobem badania punktów spustowych jest badanie manualne,palpacyjne. Oprócz publikacji pokazujących akceptowalną rzetelność badania palpacji punktów spustowych (Gerwin et al. 1997, Sciotti et al.

Wśród osób wykonujących igłoterapię suchą głęboką, możemy się spotkać z dwoma różnymi sposobami nakłuwania mięśni. Jeden z nich polega na wprowadzeniu igły do mięśnia i pozostawieniu jej (czasami pozostawienie igły jest poprzedzone rotacją - jak w przypadku akupunktury, z tymże kierunek rotacji, w przypadku igłoterapii, wydaje się nie mieć większego znaczenia).

Manipulować (igłą) czy nie manipulować ? Wprowadzać igłę i zostawiać czy "napieprzać"? Badacze z Turcji postanowili porównać dwie różne techniki igłowania. Pierwszą nazwali deep dry needling (DDN) i polegała na wprowadzaniu igły do punktu spustowego, tj. do napiętego pasma mięśnia szkieletowego i pokręcanie nią raz na kilka minut przez około 20 minut. Za kryterium poprawnego wprowadzenia igły

Przypadek kliniczny: czaszkogardlak objawiający się jako ból głowy pochodzenia szyjnego z towarzyszącym bólem odcinka szyjnego (Mourad, 2019) Czaszkogardlak jest łagodnym guzem nowotoworowym o wewnątrzczaszkowej lokalizacji. Częstotliwość występowania to 0,5 - 2 przypadków na milion osób rocznie. Objawy układu wzrokowego i hormonalnego to typowe manifestacje kliniczne u dorosłych pacjentów z czaszkogardlakiem. Rezultatem tych zaburzeń może być wzrost ciśnienia