Organizujemy kursy dotyczące diagnostyki i terapii pacjentów w ramach Akademii Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej

Nadchodzące szkolenia i kursy

Kurs Neuromodulacja Przezskórna PENS – Percutaneous Electrical Nerve Stimulation

TEORIA

Powitanie uczestników, wprowadzenie w tematykę szkolenia | Anatomia Ośrodkowego Układu Nerwowego i Obwodowego Układu Nerwowego) | Neurofizjologia bólu neuropatycznego | Drogi bólu | Częste dysfunkcje, patologie | Metody analgezji | Percutaneous Electrical Nerve Stimulation (PENS)- Przezskórna Neuromodulacja | Koncepcja Neuromodulacji Przezskórnej Percutaneous Electrical Nerve Stimulation (PENS) | Zastosowanie kliniczne Przezskórnej Neuromodulacji (PENS) | Rodzaje prądu elektrycznego i parametry | Aplikacje i metodologia Percutaneous Electrical Nerve Stimulation (PENS) | Neuromodulacja Przezskórna PENS Jednopolowa | Neuromodulacja Przezskórna PENS Dwupolowa | Zastosowanie różnych aparatów w Percutaneous Electrical Nerve Stimulation (PENS): obliczanie dawki, obsługa aparatu, zalety/wady poszczególnych aparatów, świadoma zgoda pacjenta na zabieg | Zastosowanie Ultrasonografii (USG) w Neuromodulacji PENS: analiza parametrów ultrasonograficznych stosowanych do wizualizacji tkanki nerwowej, identyfikacja i lokalizacja miejsca dysfunkcji, aplikacja USG w PENS

PRAKTYKA 1

Neuromodulacja Przezskórna Percutaneous Electrical Nerve Stimulation (PENS) – Przezskórna Elektryczna Stymulacja Nerwu kończyny górnej i obręczy barkowej

Anatomia palpacyjna i topograficzna nerwów obwodowych kończyny górnej: nerw pośrodkowy, nerw promieniowy, nerw pachowy i nerw nadłopatkowy | Najczęstsze patologie związane z nerwami obwodowymi kończyny górnej, m. in.: zespół cieśni nadgarstka, łokieć tenisisty, neuropatia nerwu promieniowego, bóle barku, uwięźniecia/kompresje nerwu | Prawdziwe przypadki kliniczne z praktyki gabinetowej | Bezpieczne aplikacje Neuromodulacji Przezskórnej PENS Nerwów łopatki i kończyny górnej | Praktyka Neuromodulacji Przezskórnej PENS Nerwów w obszarze łopatki, barku i ramienia | Praktyka Neuromodulacji Przezskórnej PENS Nerwów w obszarze łokcia, nadgarstka i dłoni

PRAKTYKA 2

Neuromodulacja Przezskórna Percutaneous Electrical Nerve Stimulation (PENS) miednicy i kończyny dolnej

Anatomia palpacyjna i topograficzna nerwów obwodowych kończyny dolnej i kręgosłupa: nerw kulszowy, nerw strzałkowy wspólny, nerw piszczelowy, nerw udowy, nerwy rdzeniowe – tylne gałązki | Najczęstsze patologie związane z nerwami obwodowymi kończyny dolnej i kręgosłipa, m. in.: rwa kulszowa, niestabilność stawu skokowego, neuropatia nerwu piszczelowego, bóle kolana, uwięźniecia/kompresje nerwu, bóle kręgosłupa | Prawdziwe przypadki kliniczne z praktyki gabinetowej | Bezpieczne aplikacje Przezskórnej Neuromodulacji PENS Nerwów w obszarze miednicy i kończyny dolnej | Praktyka Przezskórnej Neuromodulacji PENS Nerwów w obszarze biodra i pośladka | Praktyka Przezskórnej Neuromodulacji PENS Nerwów w obszarze uda i kolana | Praktyka Przezskórnej Neuromodulacji PENS Nerwów w obszarze podudzia i stopy | Pytania, dyskusja i zakończenie szkolenia

Kurs Neuromodulacja Przezskórna PENS – Percutaneous Electrical Nerve Stimulation

Prowadzący:
Miejsca szkolenia:

Informacje o szkoleniu

Kurs Neuromodulacja Przezskórna PENS – Percutaneous Electrical Nerve Stimulation | Przezskórna Elektryczna Stymulacja Nerwu

Czas trwania: 20h

Cena: 1900zł

Termin Warsztatów:

29-30 CZERWCA 2024 – WARSZAWA

22-23 WRZEŚNIA 2024 – GDAŃSK

23-24 LISTOPADA 2024 – WARSZAWA | Prowadzący dr Ricardo Ortega Santiago 

Kto może uczestniczyć w szkoleniu:

Fizjoterapeuci, studenci fizjoterapii, lekarze, studenci medycyny

Pakiet szkoleń Neuromodulacja PENS + elektroliza przezskórna EPE. Oszczędź 200zł!!!

Szczegółowy program kursu

PROGRAM SZKOLENIA “NEUROMODULACJA PRZEZSKÓRNA – PENS

 • Anatomia Ośrodkowego Układu Nerwowego i Obwodowego Układu Nerwowego
 • Neurofizjologia bólu neuropatycznego, częste dysfunkcje, patologie. Metody
  analgezji
 • Percutaneous Electrical Nerve Stimulation (PENS)- Przezskórna Neuromodulacja | Koncepcja Neuromodulacji Przezskórnej Percutaneous Electrical Nerve Stimulation (PENS)
 • Zastosowanie kliniczne Przezskórnej Neuromodulacji (PENS)
 • Aplikacje i metodologia Percutaneous Electrical Nerve Stimulation (PENS) |
  Neuromodulacja Przezskórna PENS Jednopolowa Neuromodulacja Przezskórna PENS Dwupolowa
 • Zastosowanie różnych aparatów w Percutaneous Electrical Nerve Stimulation
  (PENS): obliczanie dawki, obsługa aparatu, zalety/wady poszczególnych aparatów, świadoma zgoda pacjenta na zabieg
 • Zastosowanie Ultrasonografii (USG) w Neuromodulacji PENS: analiza parametrów ultrasonograficznych stosowanych do wizualizacji tkanki nerwowej, identyfikacja i lokalizacja miejsca dysfunkcji, aplikacja USG w PENS

Kończyna górna:

 • Anatomia palpacyjna, topograficzna i ultrasonograficzna nerwów obwodowych kończyny górnej:
  • nerw pośrodkowy
  • nerw promieniowy
  • nerw pachowy
  • nerw nadłopatkowy
  • nerw międzykostny tylny
 • Najczęstsze patologie związane z nerwami obwodowymi kończyny górnej, m. in.: zespół cieśni nadgarstka, łokieć tenisisty, neuropatia nerwu promieniowego, bóle barku, uwięźniecia/kompresje nerwu
 • Prawdziwe przypadki kliniczne z praktyki gabinetowej
 • Bezpieczne aplikacje Neuromodulacji Przezskórnej PENS Nerwów łopatki i
  kończyny górnej
 • Praktyka Neuromodulacji Przezskórnej PENS Nerwów w obszarze łopatki, barku i ramienia
 • Praktyka Neuromodulacji Przezskórnej PENS Nerwów w obszarze łokcia, nadgarstka i dłoni

Kończyna dolna:

 • Anatomia palpacyjna, topograficzna i ultrasonograficzna nerwów obwodowych kończyny dolnej:
  • nerw kulszowy
  • nerw strzałkowy wspólny
  • nerw piszczelowy
  • nerw udowy
 • Najczęstsze patologie związane z nerwami obwodowymi kończyny dolnej i kręgosłupa, m. in.: rwa kulszowa, niestabilność stawu skokowego, neuropatia nerwu piszczelowego, bóle kolana, bóle biodra uwięźniecia/kompresje nerwu, bóle kręgosłupa
 • Prawdziwe przypadki kliniczne z praktyki gabinetowej
 • Bezpieczne aplikacje Przezskórnej Neuromodulacji PENS Nerwów w obszarze miednicy i kończyny dolnej
 • Praktyka Przezskórnej Neuromodulacji PENS Nerwów w obszarze biodra i pośladka
 • Praktyka Przezskórnej Neuromodulacji PENS Nerwów w obszarze uda i kolana
 • Praktyka Przezskórnej Neuromodulacji PENS Nerwów w obszarze podudzia i stopy
 • Pytania, dyskusja i zakończenie szkolenia

Kręgosłup:

 • Anatomia palpacyjna, topograficzna i ultrasonograficzna nerwów w obszarze kręgosłupa i miednicy:
  • gałązki tylne nerwów rdzeniowych
  • nerw pośladkowy górny
  • nerw pośladkowy dolny
 • Najczęstsze patologie związane z nerwami rdzeniowymi kręgosłupa, m. in.: rwa kulszowa, bóle biodra, dysfunkcje stawu biodrowo – panewkowego, dysfunkcje bólowe związane z dysfunkcją stawów międzywyrostkowymi kręgosłupa, bóle kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego
 • Prawdziwe przypadki kliniczne z praktyki gabinetowej
 • Bezpieczne aplikacje Przezskórnej Neuromodulacji PENS Nerwów w obszarze kręgosłupa i miednicy
 • Praktyka Przezskórnej Neuromodulacji PENS Nerwów w obszarze kręgosłupa piersiowego
 • Praktyka Przezskórnej Neuromodulacji PENS Nerwów w obszarze kręgosłupa lędźwiowego
 • Praktyka Przezskórnej Neuromodulacji PENS Nerwów w obszarze miednicy i pośladka

dr Jose Luis Arias Buria – Wykładowca na Universidad Francisco de Vitoria i Universidad Rey Juan Carlos w Madrycie. Pracuje od ponad 15 lat w Szpitalu Gregorio Marañón w Madrycie. Prowadzi kursy z zakresu fizjoterapii inwazyjnej i ultrasonografii mięśniowo – szkieletowej na terenie całej Hiszpanii. Publikuje badania w prestiżowych czasopismach naukowych dotyczące igłoterapii suchej, ultrasonografii, tendinopatii i bólu mięśniowo – powięziowego. Autor jednych z pierwszych na świecie badań dotyczących neuromodulacji. Autor ponad 80 publikacji naukowych w czasopismach naukowych o wysokim współczynniku wpływu impact factor.

Dlaczego kurs Neuromodulacji Przezskórnej jest ci potrzebny?

Układ nerwowy kontroluje wszystkie funkcje naszego ciała. Składa się z neuronów, te są połączone między sobą w celu wysyłania informacji od obwodu do ośrodka i odwrotnie. Poprawne funkcjonowanie organizmu człowieka jest zależne od ilości tych połączeń i dobrego ich funkcjonowania.

Funkcja naszych mięśni, ścięgien, więzadeł, kości i narządów wewnętrznych jest kontrolowana przez układ nerwowy. Zaburzenia równowagi układu nerwowego mają wpływ na komunikację między wymienionymi wyżej strukturami. Nasz organizm posiada zdolność do adaptacji. Poprzez nadmierne obciążanie innych struktur może maskować powstały problem. Jednak mechanizmy kompensacji i struktury nadmiernie obciążane mogą w dłuższym terminie powodować objawy u naszych pacjentów.

Układ nerwowy działa na zasadzie bioelektryczności (energia elektryczna uwalniająca się w wyniku reakcji biochemicznych). Potencjały bioelektryczne mogą mieć różny kierunek, tj. od obwodowego układu nerwowego do ośrodkowego układu nerwowego lub odwrotnie. Mając na uwadze te zależności, postały różne metody oparte na elektrostymulacji, celem tych metod może być na przykład modulacja dolegliwości bólowych poprzez stymulację elektryczną okolic nanerwia.

Neuromodulacja Przezskórna PENS (Percutaneous Electrical Nerve Stimulation) – Przezskórna Elektryczna Stymulacja Nerwu jest skuteczną techniką w obszarze fizjoterapii inwazyjnej. Dzięki Przezskrnej Neuromodulacji PENS jesteśmy w stanie wpłynąć na funkcjonowanie obwodowego (peripheral nervous system) i ośrodkowego układu nerwowego (central nervous system). Dzięki głębokiej wiedzy poprawnej anatomii człowieka, z pomocą ultrasonografii i igły akupunkturowej, możemy przeprowadzać terapię Neuromodulacji Przezskórnej Percutaneous Electrical Nerve Stimulation (PENS).

Metoda Neuromodulacji PENS – Przezskórnej Elektrycznej Stymulacji Nerwów jest techniką całkowicie niebolesną, szybką w działaniu i pozbawioną efektów ubocznych. Przezskórna Neuromodulacja PENS polega na wprowadzaniu igieł w określone obszary ciała (zarówno kończyn jak i tułowia), podążając według przebiegu struktur nerwowych w połączeniu z prądem elektrycznym. Dzięki Neuromodulacji Percutaneous Electrical Nerve Stimulation – Przezskórnej Elektrycznej Stymulacji Nerwów (PENS) wielu pacjentów odczuwa znaczną poprawę w krótkim czasie.

Masz pytania dotyczące warsztatów? Porozmawiajmy!

Zapisz się!

  Wybierz termin kursu


  Administratorem Twoich danych osobowych jest: ATMIS SUPPLIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Stary Nart 58, kod pocztowy 37-430, wpisana do Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001088437, NIP 6020148246, REGON 527793633

  FAQ

  Jak zapisać się na kurs?

  Lista wszystkich aktualnych szkoleń w Akademii Atmis jest dostępna w zakładce Szkolenia. Wybierz to, które Cię interesuje, sprawdź zakres szkolenia, cenę, termin oraz lokalizację. Jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij formularz i  “Wyślij zgłoszenie”. Jeśli masz dodatkowe pytania, zadzwoń +48-881-755-481.

  Dlaczego wybrać szkolenia z igłoterapii w ATMIS

  Prawdopodobnie mamy najlepsza kadrę szkoleniową w Polsce. Nasi szkoleniowcy pracują na Madryckich uniwersytetach i prowadzą samodzielne praktyki fizjoterapeutyczne. To dlatego w naszych szkoleniach kładziony jest ogromny nacisk na popartą wiedzą praktykę.

  Czy otrzymam certyfikat po zakończeniu kursu w Atmis?

  Tak, każdy z kursantów otrzymuje certyfikat ukończenia kursu organizowanego przez Akademię Atmis.

  Czy otrzymam fakturę za wykupiony kurs?

  Oczywiście, proszę przesłać na naszego firmowego maila dane do faktury, a my wystawimy niezbędne dokumenty.

  Jak mogę zapłacić za szkolenie organizowane przez Atmis?

  Po potwierdzeniu zapisu na szkolenie otrzymasz od nas wszystkie informacje odnośnie danych firmowych takie jak numer konta oraz nasze dane firmowe. W tytule przelewu najlepiej wpisać imię i nazwisko kursanta oraz miejsce i termin szkolenia. Ułatwi nam to identyfikację płatnika i przyspieszy przesłanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na kurs.

  Program kursu

  TEORIA

  Powitanie uczestników, wprowadzenie w tematykę szkolenia | Anatomia Ośrodkowego Układu Nerwowego i Obwodowego Układu Nerwowego) | Neurofizjologia bólu neuropatycznego | Drogi bólu | Częste dysfunkcje, patologie | Metody analgezji | Percutaneous Electrical Nerve Stimulation (PENS)- Przezskórna Neuromodulacja | Koncepcja Neuromodulacji Przezskórnej Percutaneous Electrical Nerve Stimulation (PENS) | Zastosowanie kliniczne Przezskórnej Neuromodulacji (PENS) | Rodzaje prądu elektrycznego i parametry | Aplikacje i metodologia Percutaneous Electrical Nerve Stimulation (PENS) | Neuromodulacja Przezskórna PENS Jednopolowa | Neuromodulacja Przezskórna PENS Dwupolowa | Zastosowanie różnych aparatów w Percutaneous Electrical Nerve Stimulation (PENS): obliczanie dawki, obsługa aparatu, zalety/wady poszczególnych aparatów, świadoma zgoda pacjenta na zabieg | Zastosowanie Ultrasonografii (USG) w Neuromodulacji PENS: analiza parametrów ultrasonograficznych stosowanych do wizualizacji tkanki nerwowej, identyfikacja i lokalizacja miejsca dysfunkcji, aplikacja USG w PENS

  PRAKTYKA 1

  Neuromodulacja Przezskórna Percutaneous Electrical Nerve Stimulation (PENS) – Przezskórna Elektryczna Stymulacja Nerwu kończyny górnej i obręczy barkowej

  Anatomia palpacyjna i topograficzna nerwów obwodowych kończyny górnej: nerw pośrodkowy, nerw promieniowy, nerw pachowy i nerw nadłopatkowy | Najczęstsze patologie związane z nerwami obwodowymi kończyny górnej, m. in.: zespół cieśni nadgarstka, łokieć tenisisty, neuropatia nerwu promieniowego, bóle barku, uwięźniecia/kompresje nerwu | Prawdziwe przypadki kliniczne z praktyki gabinetowej | Bezpieczne aplikacje Neuromodulacji Przezskórnej PENS Nerwów łopatki i kończyny górnej | Praktyka Neuromodulacji Przezskórnej PENS Nerwów w obszarze łopatki, barku i ramienia | Praktyka Neuromodulacji Przezskórnej PENS Nerwów w obszarze łokcia, nadgarstka i dłoni

  PRAKTYKA 2

  Neuromodulacja Przezskórna Percutaneous Electrical Nerve Stimulation (PENS) miednicy i kończyny dolnej

  Anatomia palpacyjna i topograficzna nerwów obwodowych kończyny dolnej i kręgosłupa: nerw kulszowy, nerw strzałkowy wspólny, nerw piszczelowy, nerw udowy, nerwy rdzeniowe – tylne gałązki | Najczęstsze patologie związane z nerwami obwodowymi kończyny dolnej i kręgosłipa, m. in.: rwa kulszowa, niestabilność stawu skokowego, neuropatia nerwu piszczelowego, bóle kolana, uwięźniecia/kompresje nerwu, bóle kręgosłupa | Prawdziwe przypadki kliniczne z praktyki gabinetowej | Bezpieczne aplikacje Przezskórnej Neuromodulacji PENS Nerwów w obszarze miednicy i kończyny dolnej | Praktyka Przezskórnej Neuromodulacji PENS Nerwów w obszarze biodra i pośladka | Praktyka Przezskórnej Neuromodulacji PENS Nerwów w obszarze uda i kolana | Praktyka Przezskórnej Neuromodulacji PENS Nerwów w obszarze podudzia i stopy | Pytania, dyskusja i zakończenie szkolenia

  Members

  Lorem Ipsn gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auci elit consequat ipsutis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. Sed non mauris vitae erat consequat auctor eu in elit.

  Total number of students in course: