Organizujemy kursy dotyczące diagnostyki i terapii pacjentów w ramach Akademii Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej

Nadchodzące szkolenia i kursy

Igłoterapia sucha. Czy to bezpieczny zabieg?

Jednym z poważniejszych powikłań igłoterapii suchej jest odma opłucnowa.

Jak często zabieg z użyciem igły skutkuje odmą opłucnową?

W 2011 roku grupa fizjoterapeutów z Irlandii zainicjowała badanie prospektywne dotyczące skutków ubocznych igłoterapii punktów spustowych. Przeprowadzono 7629 zabiegów igłowania, najczęstszymi skutkami ubocznymi były kolejno: krwawienie, siniak, ból podczas terapii i ból po terapii. Nie stwierdzono odmy opłucnowej w żadnym z przypadków.

Witt i wsp (2009) ocenili prospektywnie skutki uboczne akupunktury na 229.230 pacjentach, na których niemieccy lekarze, wyspecjalizowani w akupunkturze, przeprowadzili w sumie 2,2 milionów zabiegów. Komplikacja w formie odmy opłucnowej pojawiła się u 2 pacjentów, co stanowi zaledwie 0,001 % !

Z kolei Melchart i wsp. (2004) ocenili skutki uboczne akupunktury w prospektywnym badaniu klinicznym wykonanym na 97.733 pacjentów (760.000 zabiegów) leczonych przez niemieckich lekarzy wyspecjalizowanych w akupunkturze. Odmę opłucnową stwierdzono jedynie w dwóch przypadkach.

Jak widzimy, zabieg z wykorzystaniem igły akupunkturowej wykonywany przez wykwalifikowanych specjalistów jest bardzo bezpieczny!

Zapraszamy na kurs “Ekspert Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej (220h)”! Sprawdź program: https://atmis.pl/program

Mateusz Kobylarz

Akademia Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej – ATMIS

Bibliografia:

1. Dommerholt J, Fernández-de-las-Peñas C. Trigger point dry needling an evidence and clinical-based approach. 1st edn. Edinburgh: Elsevier Churchill Livingstone, 2013.
2. Brady S, McEvoy J, Dommerholt J, Doody C. Adverse events following trigger point dry needling: a prospective survey of chartered physiotherapists. The Journal of Manual & Manipulative Therapy. 2014;22(3):134-140