Organizujemy kursy dotyczące diagnostyki i terapii pacjentów w ramach Akademii Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej

Nadchodzące szkolenia i kursy

Praca dyplomowa nr 3: Morsowanie a zmiana parametrów ciała człowieka w aspekcie fizycznym i psychologicznym

Morsowanie a zmiana parametrów ciała człowieka w aspekcie fizycznym i psychologicznym

Autor: Paulina Rudzka

Streszczenie:

Morsowanie działa uzdrawiająco, polepsza działanie układu krwionośnego, podnosi wydolność i polepsza odporność. Powyższe cechy sprawiają, że zimne kąpiele są uniwersalne i mogą być bezpiecznie stosowane (po wcześniejszym przygotowaniu) w każdej grupie wiekowej. Ponadto, zimne kąpiele są ogólnodostępne.Aktywność fizyczna jest nieodzownie związana z życiem człowieka. Zdrowy tryb życia stał się modny, a bardzo często jest siłą napędową do podjęcia innych działań. Dzięki swej różnorodności sport poszerza horyzonty. Poznając nową formę aktywności fizycznej często szuka się coraz nowszych form rekreacji. Ruch otwiera na nowe wrażenia i pcha do podjęcia nowych wyznań. Jedną z takich nowych form aktywności mogą być zimne kąpiele. Morsowanie wpływa na ciało człowieka, jednocześnie oddziałując na jego psychikę. Sprawia, że zmniejszają się dolegliwości bólowe oraz poprawia kondycję fizyczną.

Morsowanie uprawia się zwykle w większej i nierzadko zróżnicowanej wiekowo grupie, co sprzyja nawiązywaniu nowych kontaktów i ich wzmacnianiu. Działa to także pozytywnie na integrację między pokoleniami.

Głównym celem badania było ukazanie jak zimne kąpiele wpływają na obniżenie temperatury korowej ciała. Dodatkowym celem badania było wykazanie jaki wpływ nasferę fizyczną i psychiczną mają zimne kąpiele. W 28-osobowej (19 mężczyzn i 9 kobiet) grupie przeprowadzono badanie składające się z dwóch części. W pierwszej części badano wpływ morsowania na zmianę temperatury korowej części

ciała. W tym celu posłużono się dwoma termometrami bezdotykowymi na podczerwień. Część druga obejmowała ankietę, w której zawarto pytania związane z wpływem morsowania na kondycję fizyczną i psychiczną.

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań wysnuto wnioski, że morsowanie może, lecz nie musi, stanowić jeden z elementów w zmianie trybu życia na bardziej aktywne.

Dodatkowo stwierdzono, że zimne kąpiele zmniejszają dolegliwości bólowe, a wśród kobiet przyczyniają się do normalizacji składu ciała i obniżają procent otyłości. Wśród mężczyzn badanie nie wykazało takiej zależności. Stwierdzono także, że morsowanie znacznie obniża temperaturę części korowej ciała oraz poprawia kondycję psychiczną i fizyczną.

Cele badawcze:

Głównym celem pracy było wykazanie czy i w jakim stopniu morsowanie wpływa na zmianę temperatury korowej części ciała człowieka. Dodatkowym celem badań było określenie jak zimne kąpiele wpływają na samopoczucie oraz kondycję fizyczną i psychiczną.

Materiały i metody:

Badania przeprowadzono na osobach uprawiających morsowanie raz w tygodniu.

Część osób należała do klubów zrzeszających osoby morsujące, część osób poddanych badaniom stanowiły osoby niezrzeszone. Badania przeprowadzono w marcu 2017 na terenie województwa pomorskiego w Gdyni, Sopocie i Rewie.

Jedną z metod badawczych był pomiar temperatury środkowej części czoła, bocznej części szyi i przedniej części uda przed i bezpośrednio po wyjściu z zimnej wody. Pomiar wykonano dwoma termometrami bezdotykowymi na podczerwień. W badaniu posłużono się także ankietą, w której zawarte było 15 pytań dotyczących subiektywnego odbioru procesu morsowania.

W badaniu wzięło udział 28 osób, które regularnie uczęszczają na zajęcia morsowania. W badaniu pomiaru temperatury ciała wzięło udział 9 kobiet i 19 mężczyzn. Osoby biorące udział w badaniu miały od 20 do 70 lat.

Wyniki:

U 54% badanych nie wystąpiły kontuzje ani przewlekłe choroby układu kostno-stawowego.

Pozostała część opisuje, że dzięki morsowaniu:

zmniejszyły się dolegliwości bólowe związane z sesjami treningowymi (4 osoby),

zmniejszył się ból związany z kontuzją bądź chorobą zwyrodnieniową nasiloną w obrębie stawów kolanowych (3) oraz w obrębie kręgosłupa lędźwiowego (2 osoby)

zmniejszyły się bóle stawów i mięśni nóg związane z długotrwałym unieruchomieniem w czasie pracy stojącej (2 osoby)

objawy atopowego zapalenia skóry, na które badany był chory uległy zmniejszeniu (1 osoba)

zmniejszeniu uległ obrzęk spowodowany kontuzjami (1 osoba)

złagodzeniu uległy uderzenia gorąca i inne objawy związane z menopauzą (1 osoba)

Wnioski

Po przeanalizowaniu wyników stwierdzono:

Morsowanie obniża temperaturę części korowej ciała.

Kąpiele w zimnej wodzie poprawiają kondycję psychiczną i fizyczną

Morsowanie może, lecz nie musi, stanowić jeden z elementów w zmianie trybu życia.

Morsowanie zmniejsza dolegliwości bólowe w wielu jednostkach

Wśród kobiet zimne kąpiele przyczyniają się do normalizacji składu ciała i obniżają procent otyłości. Wśród mężczyzn badanie nie wykazało takiej zależności

 

Autor: Paulina Rudzka

Chcesz zagłosować na tę pracę dyplomową? To proste:

  1. Kliknij w ten post: https://web.facebook.com/ATMISpl/posts/1131546743663329 
  2. W komentarzu pod postem wpisz: 3
  3. Głosujemy do 15 października, do godz: 23:59