Organizujemy kursy dotyczące diagnostyki i terapii pacjentów w ramach Akademii Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej

Nadchodzące szkolenia i kursy

Punkty Spustowe: Hipoksja, niski poziom pH i ból rzutowany

Punkty Spustowe: Hipoksja, niski poziom pH i ból rzutowany

 

Przykurcze obserwowane w mięśniach pacjentów z bólem mięśniowo–powięziowym prawdopodobnie odpowiadają za kompresje okolicznych naczynek, powodując ischemię oraz hipoksję. Ostatnie badania przeprowadzone USG dopplerowskim potwierdziły obecność większego ograniczenia przepływu krwi w aktywnych punktach spustowych (PS), jak również zwiększenie objętości płynu w przestrzeni wewnątrznaczyniowej w obszarach oddalonych od aktywnych punktów spustowych (Sikdar i wsp. 2010).

 

Hipoksja może wyzwalać natychmiastowy wzrost uwalniania acetylocholiny (ACh) w płytce motorycznej (Bukhareva i wsp. 2005). Hipoksja również prowadzi do zmniejszenia miejscowego pH, wraz z aktywacją receptorów waniloidowych (TRPV, transient receptor potential vanilloid) i kanałów jonowych wykrywających kwas (ASIC, acid sensing Ion channel) za pośrednictwem jonów wodoru lub protonów.

 

Biorąc pod uwagę, że są to kanały nocyceptywne, rozpoczynają reakcje bólowe, hiperalgezję i uwrażliwienie centralne bez stanu zapalnego czy innych oznak uszkodzenia lub urazu mięśnia (Sluka i wsp. 2001, 2002, 2003, 2009, Deval i wsp. 2010). W badaniach przeprowadzonych przez amerykański National Institutes of Health potwierdzono poziom pH <5 w najbliższym sąsiedztwie punktów spustowych, co wystarcza do aktywacji mięśniowych nocyceptorów.

 

Istnieje wiele rodzajów ASIC posiadających specyficzne funkcje (Walder i wsp.), obecnie nie wiemy które ASIC są aktywowane w sytuacji bólu mięśniowo–powięziowego. Prawdopodobnie w sensytywnym aspekcie PS obecnych jest wiele ASIC (Dommerholt, 2011), takich jak ASICa (odpowiedzialny za przetwarzanie sygnałów szkodliwych) i ASIC3 (zaangażowany w ból zapalny) (Shah i wsp. 2005, Deval i wsp. 2010).

 

Niski poziom pH obniża ilość acetylocholinesterazy w płytkach motorycznych i może prowadzić do uwalniania neurotransmiterów i substancji pośredniczących w stanie zapalnym takich jak CGRP, substancja P, BK, interleukiny, adenozyno-5′-trifosforan (ATP, adenosine triphosphate), 5-HT, prostaglandyny (PG), potas i protony. To wszystko owocowałoby obniżeniem mechanicznego progu bólowego i aktywacją obwodowych receptorów nocyceptywnych.

 

Uwrażliwione nocyceptory mięśnia przedstawiają obniżony próg stymulacji do poziomu „bezbronności” i reagują na nieszkodliwe bodźce jak lekka kompresja czy ruch mięśniowy. Kiedy nocyceptywne aferencje do rdzenia są intensywne lub często powtarzające się, uaktywniają się procesy uwrażliwienia obwodowego i centralnego.

 

Rozprzestrzenianie się nocycepcji przez rdzeń kręgowy doprowadza do pojawienia się bólu rzutowanego (Hoheisel i wsp. 1993).

 

Mam nadzieję, że ten wpis był dla Ciebie przydatny. Jeśli masz pytanie, zostaw komentarz. Postaram się pomóc. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co robi akademia, chcesz móc mnie  o coś zapytać od razu, gdy masz problem – dołącz do grupy na Facebooku dla czytelników bloga: https://web.facebook.com/groups/1654598741253994/

 

Jeśli chcesz więcej praktycznej wiedzy, sprawdź Naszą ofertę kursów igłoterapii suchej/suchego igłowania punktów spustowych, możesz zrobić to tutaj: https://atmis.pl/igloterapia-sucha-akupunktura-kliniczna-modul-i/

 

Autor: Mateusz Kobylarz

Absolwent fizjoterapii (PT) na Universidad Rey Juan Carlos w Madrycie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Ortopedycznej Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej na URJC pod okiem dra Fernandez de las Peñas. Certyfikowany Terapeuta Dry Needling DGSA. Tłumaczył i asystował na ponad 20 kursach Trigger Point Dry Needling prowadzonych przez dr Ricardo Ortegę Santiago w Polsce. Autor artykułów i publikacji naukowych dot. bólu mięśniowo – powięziowego. Pracował w Madrycie w prywatnej klinice fizjoterapii i z drużyną piłkarzy ręcznych.

Obecnie studiuje osteopatię w FICO Osteopathy Academy w Krakowie. Założyciel ATMIS – Akademii Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej oraz Dry Needling Polska

Literatura: 

Dommerholt J, Fernández-de-las-Peñas C. Trigger point dry needling an evidence and clinical-based approach. 1st edn. Edinburgh: Elsevier Churchill Livingstone, 2013.