Organizujemy kursy dotyczące diagnostyki i terapii pacjentów w ramach Akademii Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej

Nadchodzące szkolenia i kursy

Skuteczność Neuromodulacji Przezskórnej PENS w dysfunkcjach bólowych układu mięśniowo-szkieletowego – zarys metody i przegląd badań (II).

Neuromodulacja Przezskórna PENS : skuteczność w dysfunkcjach bólowych układu mięśniowo-szkieletowego – zarys metody i przegląd badań (II).

W 2020 roku zespół Plaza-Manzano et al, przeprowadził systematyczny przegląd badań dotyczący skuteczności Percutaneous Electrical Nerve Stimulation (PENS) – Neuromodulacja Przezskórna w dysfunkcjach bólowych układu mięśniowo-szkieletowego. Był to pierwszy przegląd, który uwzględniał samą metodę PENS, bez uwzględnienia elektroakupunktury. 

Większość przeanalizowanych badań (77%) porównujących Neuromodulację Przezskórną PENS do placebo (sham interventions) wykazało znaczące różnice w obniżaniu dolegliwości bólowych na korzyść terapii Neuromodulacji Przezskórnej PENS. W przypadku badań dotyczących igłoterapii, czy szeroko rozumianej fizjoterapii inwazyjnej, zawsze pojawia się problem. Co stosować w badaniach jako terapię placebo, pacjent przecież będzie wiedział czy miał wbitą igłę czy nie? 

Najczęściej stosowaną terapią placebo w przypadku tych badań było umiejscowienie igły w tym samym miejscu miejscu anatomicznym co w przypadku Przezskórnej Neuromodulacji PENS, lecz bez użycia prądu elektrycznego. W trzech badaniach, zamiast igieł użyto elektrod powierzchniowych, takich jakich używamy w terapii TENS. W jednym z nich rzeczywiście włączono prąd TENS, natomiast w pozostałych dwóch naklejono elektrody bez zastosowania prądu.

Z metaanalizy można wyłonić 4 różne dysfunkcje układu mięśniowo-szkieletowego, których te badania dotyczyły: ból dolnego odcinka kręgosłupa, choroba zwyrodnieniowa kolana, mechaniczny ból odcinka szyjnego, ból części podeszwowej stopy. We wszystkich tych przypadłościach stwierdzono znaczną skuteczność Neuromodulacji Przezskórnej PENS, aczkolwiek w przypadku bólu dolnego odcinka kręgosłupa rezultaty badań były bardzo różnorodne.

Pozytywne efekty leczenia bólu w przypadku choroby zwyrodnieniowej kolana korelują z wynikami metaanalizy z 2017 roku przeprowadzonej przez Chen et al., dotyczącej skuteczności elektroakupunktury w tej samej przypadłości. Podobnie jak w przypadku metaanalizy dotyczącej Przezskórnej Neuromodulacji PENS, przewaga elektroakupunktury nie była zauważalna średnioterminowo. Może to być spowodowane efektem przeciwbólowym samego wbicia igły przez skórę, dlatego istnieje potrzeba badań z użyciem igły placebo (sham needle) zamiast prawdziwej igły.

Stwierdzono również znaczącą różnicę między neuromodulacją PENS i innymi terapiami (np. ćwiczenia, TENS, terapia manualna), aczkolwiek w tym przypadku nie należy generalizować ponieważ istnieje bardzo mało badań porównujących te formy terapii. W dwóch badaniach porównano skuteczność TENS vs PENS (Topuz et al., 2004; Yokoyama et al., 2004),w obu z nich terapia PENS wykazała się większą skutecznością niż TENS. 

Przegląd wykazał niskiej jakości dowody naukowe przemawiające za dużą skutecznością Neuromodulacji Przezskórnej PENS w porównaniu do terapii placebo (sham therapy) i umiarkowaną skuteczność jeśli porównamy PENS z innymi interwencjami terapeutycznymi w krótkoterminowym leczeniu bólu. 

Połączenie terapii Neuromodulacji Przezskórnej PENS z innymi interwencjami również miało lepszy efekt niż wykonanie jednego rodzaju interwencji terapeutycznej. Na podstawie obecnie dostępnych badań, można stwierdzić że Neuromodulacja PENS jest potencjalnie skuteczną interwencją terapeutyczną w leczeniu bólu mięśniowo-szkieletowego. Niemniej jednak istnieje potrzeba kolejnych badań porównujących terapię PENS z sham PENS.

Chcesz więcej wiedzy teoretycznej i praktycznej? Zapraszamy na szkolenie Przezskórnej Neuromodulacji PENS z dr Jose Luis Arias Buria, autorem jednych z pierwszych badań naukowych z zakresu Neuromodulacji Przezskórnej PENS – Percutaneous Electrical Nerve Stimulation: https://atmis.pl/kurs-neuromodulacja-pens/

Podczas szkolenia Neuromodulacji Przezskórnej PENS używamy aparatów APSe4 do przezskórnej neuromodulacji i elektrolizy firmy Agupunt: https://atmis.pl/sklep/aps-needles-suche-iglowanie-igloterapia-sucha/24-aparat-aps-e4.html

Definitywne rozwiązanie w fizjoterapii inwazyjnej!

Autor opracowania: Mateusz Kobylarz

Akademia Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej – ATMIS

Literatura:

Plaza-Manzano G, Gómez-Chiguano GF, Cleland JA, Arías-Buría JL, Fernández-de-Las-Peñas C, Navarro-Santana MJ. Effectiveness of percutaneous electrical nerve stimulation for musculoskeletal pain: A systematic review and meta-analysis. Eur J Pain. 2020 Jul;24(6):1023-1044. doi: 10.1002/ejp.1559.