Organizujemy kursy dotyczące diagnostyki i terapii pacjentów w ramach Akademii Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej

Nadchodzące szkolenia i kursy

Terapia manualna vs chirurgia w zespole cieśni nadgarstka

W zależności od badania, częstotliwość występowania zespołu cieśni nadgarstka (ZCN) w tzw. rozwiniętych społeczeństwach szacowana jest na od 6,3% do 11,7%. Badacze z Uniwersytetu Rey Juan Carlos w Madrycie postanowili porównać skuteczność terapii manualnej w porównaniu z zabiegami operacyjnymi. Zbadano wpływ na funkcjonalność pacjentów, zakres ruchu odcinka szyjnego oraz siłę objawowej kończyny górnej u kobiet z ZCN.

 

W badaniu wzięło udział 100 kobiet z ZCN. Zostały podzielone na dwie grupy, grupa terapii manualnej i grupa chirurgiczna. Wyniki obu grup śledzono przez 12 miesięcy. Zabiegu terapii manualnej polegały na uwalnianiu możliwych miejsc ucisku na nerw pośrodkowych i neuromobilizacje, zabieg operacyjny polegał na odbarczaniu więzadła poprzecznego nadgarstka. Po roku 94 kobiet ukończyło badanie. Analiza uzyskanych danych wykazała statystycznie znaczącą różnicę na korzyść terapii manualnej po 1 miesiącu od zabiegów. Pacjentki osiągały lepsze rezultaty pod względem funkcjonalności i siły dłoni. Po 3, 6 i 12 miesiącach wyniki obu grup, zarówno dotyczące funkcjonalności, siły dłoni i intensywności objawów nie różniły się znacząco z statystycznego punktu widzenia. Co ciekawe, po roku nie zaobserwowano znaczących zmian dotyczących zakresów ruchu odcinka szyjnego zarówno w grupie terapii manualnej jak i w grupie operacyjnej.

 

Powyższe rezultaty pokazują, że u obu grup zauważono podobne, pozytywne efekty. Mocną stroną powyższej publikacji jest duża grupa badanych i długi okres śledzenia wyników – 12 miesięcy. Badanie uzyskało stopień 1b w tzw. skali dowodów naukowych, jest to prawie najwyższy możliwy stopień.

 

Piśmiennictwo:

Fernández-de-Las-Peñas C, Cleland J, Palacios-Ceña M, Fuensalida-Novo S, Pareja JA, Alonso-Blanco C. The Effectiveness of Manual Therapy Versus Surgery on Self-reported Function, Cervical Range of Motion, and Pinch Grip Force in Carpal Tunnel Syndrome: A Randomized Clinical Trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2017 Mar;47(3):151-161. doi: 10.2519/jospt.2017.7090. Epub 2017 Feb 3.

 

Zapraszamy na kurs “Ekspert Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej (220h)”! Sprawdź program: https://atmis.pl/program

 

Opracował: Mateusz Kobylarz

Akademia Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej – ATMIS