Organizujemy kursy dotyczące diagnostyki i terapii pacjentów w ramach Akademii Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej

Nadchodzące szkolenia i kursy

Elektryczna stymulacja okostnej: mechanizmy działania i efekty terapeutyczne

Elektryczna stymulacja okostnej. Mechanizmy działania i efekty terapeutyczne

Terapia stymulacji okostnej (Periosteal stimulation therapy) jest techniką polegającą na stymulowaniu okostnej poprzez podłączenie prądów TENS wysokiej częstotliwości do igieł akupunkturowych. Uważa się, że efekty stymulacji okostnej osiągane są dzięki stymulacji włókien współczulnych zlokalizowanych przy okostnej. Stymulacja tych włókien miałaby powodować zwiększony lokalny przepływ krwi i modyfikować współczulne segmentalne reakcje nerwowe i naczyniowe. Dodatkowo, zauważono że elektryczna stymulacja igieł obniża poziomy substancji pobudzających stan zapalny (cytokiny) oraz uwalnianie endogennych substancji opioidowych.

Elektryczna stymulacja okostnej często nazywana jest elektro akupunkturą. Możemy jednak dostrzec istotne różnice w obu podejściach. W akupunkturze igły są wprowadzane w precyzyjne punkty wzdłuż meridianów, podczas gdy Weiner i wsp. proponuje nakłuwanie bezpośrednio okostnej. Omawiane badanie dotyczy pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. W tym badaniu nakłuto kłykieć przyśrodkowy kości udowej, kłykieć boczny, okolice guzowatości kości piszczelowej i głowę kości strzałkowej. Następnie igły były zostawiane w miejscu i stymulowane prądem 100 Hz przez 30 minut. W grupie kontrolnej nakłuto te same miejsca, jednak igły nie były stymulowane prądem.

Porównanie wyniku obu grup wykazało znaczne spadki poziomu bólu w grupie poddanej elektrostymulacji w porównaniu do grupy nie poddanej elektrostymulacji. Efekty te utrzymywały się przez miesiąc, po dwóch miesiącach poziomy bólu wracały do tych sprzed badania.

Jakie są wasze doświadczenia z elektryczną stymulacją okostnej lub elektroakupunkturą ?

Chcesz więcej wiedzy teoretycznej i praktycznej? Zapoznaj się z ofertą naszych kursów: www.atmis.pl/kursy/

Mateusz Kobylarz

Akademia Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej – ATMIS

Literatura:

Weiner DK1, Rudy TE, Morone N, Glick R, Kwoh CK. Efficacy of Periosteal Stimulation Therapy for the Treatment of Osteoarthritis-Associated Chronic Knee Pain: An Initial Controlled Clinical Trial. J Am Geriatr Soc. 2007 Oct;55(10):1541-7.