Organizujemy kursy dotyczące diagnostyki i terapii pacjentów w ramach Akademii Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej

Nadchodzące szkolenia i kursy

Igłoterapia sucha punktów spustowych. Głęboko czy powierzchownie?

Igłoterapia sucha punktów spustowych. Głęboko czy powierzchownie?

 

Często na kursach pada pytanie o powierzchowną igłoterapię i jej skuteczność. Poniżej możemy zapoznać się z nowym badaniem opublikowanym w październiku 2017 roku w Journal of Body Work and Movement Therapies, w którym porównano natychmiastowe efekty powierzchownej i głębokiej igłoterapii suchej punktów spustowych u osób z bólem głowy pochodzenia szyjnego.

Zgodnie z klasyfikacją International Headache Society (IHS), bóle głowy pochodzenia szyjnego są drugorzędnymi bólami głowy charakteryzującymi się „bólem rzutowanym z źródła znajdującego się w odcinku szyjnym odczuwanym w jednym lub kilku obszarach głowy i/lub twarzy”. Najczęściej pojawia się w okolicy potylicznej, czołowej lub okolicy oczodołu. Przykładowo, jest to ból wywołany określonym ruchem odcinka szyjnego lub palpacją struktury w tym obszarze.

Wracając do badania, podzielono 30 pacjentów na dwie grupy – grupę powierzchownej i grupę głębokiej igłoterapii. W grupie głębokiej igłoterapii nakłuto aktywne punkty na mięśniach podpotylicznych (mięsień skośny dolny głowy) i aktywne punkty na zstępującej części mięśnia czworobocznego. Igłę wprowadzono bez prowokowania lokalnego skurczu mięśniowego (local twitch response) i pozostawiono na 15 minut. W przypadku grupy igłoterapii powierzchownej, wprowadzono igły jedynie do tkanki podskórnej w tych samych obszarach i również pozostawiono na 15 minut.

Do zmierzenia wyników terapii użyto skali Headache Index, skali Trigger Point Tenderness, zbadano aktywny zakres ruchu odcinka szyjnego oraz skalę Functional rating index – questionnaire. Efekty zmierzono tuż po zabiegu i tydzień po zabiegu. Pozytywne efekty zauważono w obu grupach, natomiast grupa poddana głębokiej igłoterapii miała lepsze efekty w porównaniu do grupy igłoterapii powierzchownej.

Badanie posiada swoje ograniczenia: badana grupa pacjentów była niewielka, skupiono się jedynie na dwóch strukturach i śledzono efekty tylko przez tydzień. Dodatkowo podczas głębokiej igłoterapii nie były wywoływane lokalne skurcze mięśniowe, uważane przez wielu badaczy i klinicystów wręcz za konieczne. Niemniej jednak, powyższe badanie oddaje moje doświadczenie kliniczne – głęboka igłoterapia jest skuteczniejsza.

Jakie są Wasze doświadczenia ?

Mateusz Kobylarz

Chcesz więcej wiedzy teoretycznej i przede wszystkim praktycznej? Sprawdź naszą ofertę kursów: Szkolenia dla fizjoterapeutów

Literatura:

Sedighi A, Nakhostin Ansari N, Naghdi S. Comparison of acute effects of superficial and deep dry needling into trigger points of suboccipital and upper trapezius muscles in patients with cervicogenic headache. J Bodyw Mov Ther. 2017 Oct;21(4):810-814

Foto: Travell, Simons & Simons’ Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual