Organizujemy kursy dotyczące diagnostyki i terapii pacjentów w ramach Akademii Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej

Nadchodzące szkolenia i kursy

Przezskórna Elektroliza nie podnosi temperatury tkanek

Przezskórna Elektroliza nie podnosi temperatury tkanek

Przezskórna elektroliza jest techniką polegającą na zastosowaniu prądu galwanicznego w połączeniu z igłą akupunkturową/do suchego igłowania. W opublikowanych dotychczas badaniach naukowych, stwierdzono że elektroliza przezskórna powoduje reakcję zapalną tkanki poddawanej zabiegowi, oraz podwyższenie pH tkanki (na bardziej zasadowe), co mogłoby prowadzić do hydrolizy tkanki bliznowatej. Według różnych teorii, jednym z potencjalnych mechanizmów działania tej metody może być efekt termiczny.

W badaniu które dzisiaj przedstawiam, sprawdzono czy zabieg elektrolizy przezskórnej podnosi temperaturę tkanek poddawanych terapii. Współautorem poniższego badania jest dr Jose Luis Arias Buria – nasz wykładowca na kursie elektrolizy i neuromodulacji przezskórnej.

Badanie wykonano na kadawerach, a konkretnie na 10 zakonserwowanych kolanach ludzkich (5 męskich, 5 żeńskich). Wykonano wkłucia w 3 różnych miejscach i tkankach – więzadło rzepki, tkanka tłuszczowa pod więzadłem rzepki i mięsień obszerny przyśrodkowy.

Na poziomie więzadła rzepki zastosowano zabieg elektrolizy przezskórnej polegający na trzech aplikacjach prądu galwanicznego o intensywności 3mA i czasie trwania 3 sekund. W bezpośredniej okolicy tkanki tłuszczowej i mięśnia zastosowano protokół 3 aplikacji, o intensywności 1,5mA i czasie trwania 3 sekund każda. Dodatkowo, na wszystkich przebadanych tkankach, wykonano protokół elektrolizy przezskórnej o intensywności 1mA i czasie trwania 24 sekund.

Analiza statystyczna nie wykazała znaczących różnic w zakresie zmiany temperatury tkanek poddawanych terapii. Nie zaobserwowano różnicy zarówno jeśli chodzi o poszczególne tkanki, jak i w przypadku różnych protokołów elektrolizy (3x3sx3mA , 3x3sx1,5mAi 1x24sx1mA).

W tym badaniu poddano elektrolizie trzy różne tkanki ludzkie. Tłuszcz jest kiepskim przewodnikiem ciepła, ścięgno średnim, natomiast tkanka mięśniowa jest generatorem ciepła. Protokoły elektrolizy przezskórnej zastosowane w tym badaniu wykazały skuteczność kliniczną w różnych dysfunkcjach: w tendinopatii więzadła rzepki, cieśni podbarkowej, urazie typu smagnięcie biczem (whiplash), czy bólu stawów skroniowo-żuchwowych pochodzenia mięśniowo – powięziowego. W cytowanym badaniu nie stwierdzono zmian termicznych w tkance poddanej elektrolizie przezskórnej. Można więc stwierdzić, że zabieg elektrolizy jest bezpiecznym zabiegiem z punktu widzenia termicznego.

Wyniki tego badania sprawiają, że odpowiednie dawkowanie w terapii elektrolizy przezskórnej staje się jeszcze ważniejsze. W klasycznej teorii mechanizmów leczenia tkanek podczas elektrolizy przezskórnej mówiono o uwalnianiu się związków Na OH i alkalizacji (podwyższenia) pH tkanki, sprawiając, że jej otoczenie staje się bardziej zasadowe.

W niedawno opublikowanym badaniu, Peñin-Franch et al., jako najważniejszy mechanizm działania elektrolizy przezskórnej wymieniają potencjalną odpowiedź zapalną tkanki wywołaną przez Inflamasomy NLPR3, stawiając tym samym pod znakiem zapytania “klasyczną” teorię działania elektrolizy przezskórnej.

Autor opracowania: Mateusz Kobylarz

 

Literatura: Borrella-Andrés, S.; Malo-Urriés, M.; Pérez-Bellmunt, A.; Arias-Buría, J.L.; Rodríguez-Sanz, J.; Albarova-Corral, M.I.; González Rueda, V.; Gallego-Sendarrubias, G.M.; Fernández-de-las-Peñas, C.; López-de-Celis, C. Application of Percutaneous Needle Electrolysis Does Not Elicit Temperature Changes: An In Vitro Cadaveric Study. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 15738.