Organizujemy kursy dotyczące diagnostyki i terapii pacjentów w ramach Akademii Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej

Nadchodzące szkolenia i kursy

Skuteczność Neuromodulacji PENS vs operacja Zespołu cieśni nadgarstka

Skuteczność Neuromodulacji PENS vs operacja Zespołu cieśni nadgarstka

Dzisiaj chcę wam przedstawić bardzo interesujące badanie opublikowane przez naszych wykładowców z Uniwersytetu w Madrycie i Akademii ATMIS. Artykuł dotyczy skuteczności Neuromodulacji Przezskórnej PENS w leczeniu zespołu cieśni nadgarstka w porównaniu z leczeniem operacyjnym.

W badaniu uczestniczyło 70 osób z diagnozą zespołu cieśni nadgarstka zgodnie z kryteriami American Association of Electrodiagnosis i czasem trwania objawów co najmniej 6 miesięcy. Pacjenci zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa została poddana zabiegom Neuromodulacji Przezskórnej PENS nerwu pośrodkowego (3 zabiegi, raz w tygodniu). Druga grupa została poddana operacji dekompresji cieśni nadgarstka.

Wyniki obu interwencji oceniono przez skalę bólu Numerical Pain Rating Scale (NPRS). Oceniono również funkcję i dotkliwość objawów skalą Boston Carpal Tunnel Questionnaire (BCTQ). Dodatkowo, zbadano ogólną ocenę poprawy odczuwalną przez pacjentów przez skalę GROC (Global Rating of Change). Śledzenie rezultatów obu zabiegów trwało aż 12 miesięcy.

Jakie są wyniki tego badania?

Analiza statystyczna wykazała lepsze efekty Neuromodulacji Przezskórnej PENS w krótkim i średnim terminie (miesiąc i trzy miesiące po zabiegu). Po 6 i 12 miesiącach od zabiegów efekty Neuromodulacji Przezskórnej PENS i operacji zespołu cieśni nadgarstka były podobne. Lepsze efekty PENS dotyczyły przede wszystkim intensywności objawów, najgorszego odczuwanego bólu na co dzień i funkcji.

Analizowane badanie ma swoje mocne i słabe strony.
Mocne strony:

  • Neuromodulacja Przezskórna PENS może być tak samo skuteczna jak operacja w długim terminie (12 miesięcy) i skuteczniejsza w krótkim terminie (1 i 3 miesiące)
  • Badanie zostało przeprowadzone przez zarówno lekarzy jak i fizjoterapeutów
  • Długi czas śledzenia wyników (12 miesięcy) wzmacnia znaczenie wyników badania

Słabe strony:

  • W badaniu nie uwzględniono czynników psychospołecznych, takich jak depresja, czy oczekiwania pacjentów wobec terapii
  • Nie oceniono potencjalnego efektu placebo obu interwencji

Podsumowując, terapia Neuromodulacji Przezskórnej PENS może być obiecującą formą zachowawczego leczenia zespołu cieśni nadgarstka.

Autor opracowania: Mateusz Kobylarz

Piśmiennictwo:

1. Fernández-de-Las-Peñas C, Ortega-Santiago R, De-la-Llave-Rincón AI, Cleland JA, Pareja JA, Fahandezh-Saddi-Díaz H, et al. Ultrasound-guided percutaneous electrical nerve stimulation versus surgery for women with unilateral carpal tunnel syndrome: A randomized parallel-group trial. European Journal of Pain. 2023 Mar 29