Organizujemy kursy dotyczące diagnostyki i terapii pacjentów w ramach Akademii Terapii Manualnej i Igłoterapii Suchej

Nadchodzące szkolenia i kursy

a

Aktualności

  /  Aktualności (Page 2)

Przypadek kliniczny: czaszkogardlak objawiający się jako ból głowy pochodzenia szyjnego z towarzyszącym bólem odcinka szyjnego (Mourad, 2019) Czaszkogardlak jest łagodnym guzem nowotoworowym o wewnątrzczaszkowej lokalizacji. Częstotliwość występowania to 0,5 - 2 przypadków na milion osób rocznie. Objawy układu wzrokowego i hormonalnego to typowe manifestacje kliniczne u dorosłych pacjentów z czaszkogardlakiem. Rezultatem tych zaburzeń może być wzrost ciśnienia

Igłoterapia sucha w terapii neuralgii potylicznej – przypadek kliniczny   Wśród wytycznych International Headache Society (IHS) dotyczących neuralgii potylicznej można znaleźć m in. następujące objawy: ostry, napadowy ból w okolicy potylicznej z towarzyszącym napięciem i zaburzeniami czuciowymi.   Dotychczasowe badania naukowe wskazują na zaburzenia nerwu potylicznego większego w 90% przypadków i nerwu potylicznego mniejszego w 10% przypadków. Szacuje się, że

Ból między łopatkami? Sprawdź mięśnie pochyłe!   Ból między łopatkami,ból odcinka piersiowego, to bardzo częsty objaw pacjentów fizjoterapeuty. Mogą pojawiać się w różnych okolicznościach, pozycjach i może być jednostronny lub obustronny. Briggs et al. szacuje częstotliwość występowania bólu odcinka piersiowego na 19,5%. Pojawia się rzadziej niż ból odcinka szyjnego czy lędźwiowego. To sprawia, że jest mniej "cool" i

  Jak prawidłowo igłować mięsień skrzydłowy boczny ? MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY BOCZNY, ANATOMIA, KLINIKA, IGŁOTERAPIA SUCHA Dokładna anatomia mięśnia skrzydłowego bocznego podlega licznym kontrowersjom. Większość przeprowadzonych badań sugeruje, że mięsień skrzydłowy boczny składa się tak naprawdę z dwóch mięśni, mięsień skrzydłowy boczny górny (MSBG) oraz mięsień skrzydłowy boczny dolny (MSBD). Przyczep początkowy MSBG znajduje się na podskroniowej powierzchni skrzydła większego

Punkty Spustowe: Hipoksja, niski poziom pH i ból rzutowany   Przykurcze obserwowane w mięśniach pacjentów z bólem mięśniowo–powięziowym prawdopodobnie odpowiadają za kompresje okolicznych naczynek, powodując ischemię oraz hipoksję. Ostatnie badania przeprowadzone USG dopplerowskim potwierdziły obecność większego ograniczenia przepływu krwi w aktywnych punktach spustowych (PS), jak również zwiększenie objętości płynu w przestrzeni wewnątrznaczyniowej w obszarach oddalonych od aktywnych punktów

Uraz tkankowy po zabiegu igłoterapii suchej   Suche igłowanie jest coraz popularniejszą formą terapii mięśniowo - powięziowych punktów spustowych (MPPS). O ile mamy liczne randomizowane badania i metaanalizy dotyczące skuteczności klinicznej takich zabiegów, to nie istnieje żadne badanie dotyczące urazu tkankowego po zabiegu igłoterapii suchej u ludzi. Tak przynajmniej było jeszcze tydzień temu.   Krajem wiodącym prym w przypadku fizjoterapii

  Narzędzie do diagnozowania i terapii zawrotów głowy? Igłoterapia!   Czy odcinek szyjny może powodować zawroty głowy? Oczywiście że tak, Syndrom Bow-Huntera czy Syndrom Barre-Lieou są przykładami. Niektórzy autorzy proponują, że zaburzona propriocepcja odcinka szyjnego może bardzo często towarzyszyć zawrotom głowy pochodzenia szyjnego. Górne stawy i mięśnie odcinka szyjnego są bardzo ważną ścieżką informacji „do” i „z” ośrodkowego układu

 Syndrom bólu mięśniowo – powięziowego jest jednym z najczęściej występujących rodzajów bólu mięśniowego. Uważa się, że jest spowodowany tak zwanymi mięśniowo – powięziowymi punktami spustowymi (MPPS). MPPS to nadwrażliwy obszar w napiętym paśmie mięśnia szkieletowego. Co bardzo ważne, MPPS daje ból lokalny i ból rzutowany (nie mylić z promieniującym!). Nie do końca wiemy w jaki sposób

Igłoterapia Sucha. Fakty i mity (część pierwsza) Niewątpliwie igłoterapia sucha przeżywa swoisty boom w naszym kraju. Pojawiają się co raz to nowe kursy, z przeróżną ofertą programową. Powstaje więc samoistne pytanie, czy każdy kurs igłoterapii suchej uczy tego samego? Czy suche igłowanie suchemu igłowaniu równe? Po pierwsze, warto zastanowić się nad fundamentem teoretycznym igłoterapii suchej. Za „odkrywcę” igłoterapii

Wpływ igłoterapii suchej na niestabilność stawu skokowego Chyba każdy z nas miał kiedyś do czynienia z pacjentem po skręceniu stawu skokowego. Bardzo często tacy pacjenci trafiają do fizjoterapeuty po kilkukrotnych skręceniach. Uważa się, że nawet 40% urazów skrętnych stawu skokowego kończy się niestabilnością. Wśród objawów niestabilności stawu skokowego wymienia się: subiektywne odczucie ustępowania („uciekania”) kostki, ból, obrzęk,